12. april 2023

Ekstra temadag: KL udbyder en ekstra temadag om samarbejdet mellem ældre- og voksen-socialområdet d. 24/5

Grundet stor efterspørgsel på den første temadag, udbyder KL en ekstra temadag om samarbejdet mellem ældre- og voksen-socialområdet.

Fælles hjælp til borgere på voksensocialområdet

Voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan i nogle tilfælde have brug for både hjemmepleje og bostøtte jf. servicelovens §§ 83 og 85.

Erfaringer fra flere kommuner viser, at der kan være udfordringer med at få skabt et frugtbart samarbejde mellem ældreområdet og det specialiserede voksensocialområde omkring de faglige indsatser til borgerne.

I 2019 har Ankestyrelsen med principafgørelsen nr. 10-19 om snitfladen mellem bestemmelserne sat ekstra fokus på behovet for samarbejde, koordination, arbejdsdeling og vidensdeling mellem kommunens sektorer.

KL inviterer alle medarbejdere og ledere med opgaver i myndighed- og i udførerfunktioner på ældre- og socialområdet til en temadag om fælles hjælp til borgere på voksensocialområdet.

Formålet med dagen er at give jer inspiration til samarbejdet omkring voksne borgere, som har brug for begge ydelser, og give jer mulighed for at finde egne og fælles potentialer, som I kan dagsordensætte i egen kommune.

Temadagen vil indeholde en vekselvirkning mellem inspirationsoplæg og gruppedrøftelser. Der vil være oplæg fra bl.a. Ankestyrelsen om principmeddelelsen, fra en borger og fra kommuner om hvordan samarbejdet kan gribes an, både i myndigheds- og udførerfunktioner.

 

Praktisk information og tilmelding

Temadagen afholdes tirsdag den 24. maj Scandic Jacob Gade i Vejle.

Find programmet og tilmeld dig her: Temadag om samarbejdet mellem ældre- og voksensocialområdet (24/5/2023) (kl.dk)

×

Log ind