25. maj 2023

Tilmeld dig KL's Rusmiddelkonference 2023!

KL' Rusmiddelkonference løber af stablen den 21. juni 2023. Læs mere og tilmeld dig via linket nederst på siden.

Rusmiddelkonference 2023

På KL’s årlige rusmiddelkonference kan du opleve en række social- og sundhedsfaglige oplæg fra både forskning og praksis.

Temaet for konferencen bliver – måske ikke overraskende – den nye ansvars- og opgavefordeling for borgere med en dobbeltdiagnose. Der lægges meget vægt på formidling af den praktiske implementering af omstillingen. På konferencen vil vi komme ind på, hvad den nye omlægning går ud på, hvilken betydning får den (især for kommunerne), hvilke målgrupper er omfattet og hvad er økonomien i hele den her øvelse.

Et bærende element i den nye struktur bliver samarbejde, hvorfor det er vigtigt at fokusere på de gode samarbejder, der allerede eksisterer mellem kommuner og regioner. Der vil derfor være fokus på to eksempler på rigtig gode samarbejder, hvor man både kan blive inspireret, hvis man er en stor kommune og en mindre kommune.

Der vil derudover bliver sat et lidt tættere fokus på de karakteristika de målgrupper, som anses for at være borgere, der skal modtage et integreret tilbud i regionen og de borgere, som fortsat skal have deres rusmiddelbehandling i kommunalt regi. I og med at der fortsat vil være borgere med en psykisk lidelse, der ikke kan behandles i den regionale psykiatri, vil der derfor være behov for at drøfte, hvilken behandling denne målgruppe skal have i kommunalt regi. Et andet væsentligt element er, hvordan den voksende gruppe af unge, hvor en del også har psykiske lidelser, indtænkes.

Som bekendt skal regionerne implementere de nye tilbud, hvorfor der på konferencen vil være et oplæg om, hvordan tilbuddet implementeres og hvordan der sikres ensartethed i tilbuddene i de fem regioner.

Konferencen afsluttes med et oplæg om, hvilke strategiske og praktiske elementer kommunerne skal have fokus på i overgangsperioden til den 1. januar 2024, hvor omlægningen træder i kraft.

 

Tilmeld dig konference herunder 

Arrangement

Konferencer og messer Rusmiddelkonferencen 2023

×

Log ind