01. maj 2023

Temadag om særligt dyre enkeltsager

Kom og arbejd sammen med dine kolleger fra andre kommuner om, hvordan I kan udvikle jeres styring af og faglige indsatser i de dyreste tilbud på voksensocialområdet.

Hvad er handlemulighederne i svære sager?

KL og Komponent har sammen med 50 kommuner afdækket forskellige karakteristika omkring botilbudssager, der koster over 2 mio. kr. årligt i efteråret 2022. Nu er det tid til sammen at blive klogere på, hvad denne fælles og kommunespecifikke viden giver af handlemuligheder.

Komponent og KL indbyder derfor alle kommuner til en temadag. Temadagen er både for kommuner, der har deltaget i kortlægningen og andre kommuner.

Formålet med dagen er, at deltagerne med afsæt i kortlægningen og egen viden og praksis kan få inspiration til at arbejde med styring og kvalitetsudvikling i de svære sager.

På dagen vil det være muligt at afdække og drøfte handlemuligheder i myndighedsfunktionen, hvad der kan bidrage til at forebygge adfærdsproblemer hos borgerne, samt hvordan der kan arbejdes i praksis i tilbuddene med effektive metoder, der kan øge borgernes trivsel.

Programmet vil bestå af faglige oplæg og gensidig sparring.

 

Praktisk

Temadagen foregår:

  • Tirsdag den 20. juni 2023 på Comwell Middelfart

Prisen for deltagelse er 1195 kr. + moms pr. person og dækker fuldt program og fuld forplejning hele dagen.

 

Tilmelding til temadag: Temadag om særligt dyre enkeltsager - VEST (kl.dk)

×

Log ind