06. juni 2023

Få pladser tilbage på KL's Temadag om særligt dyre enkeltsager

Kom og arbejd sammen med dine kolleger fra andre kommuner om, hvordan I kan udvikle jeres styring af og faglige indsatser i de dyreste tilbud på voksensocialområdet.

Hvordan kan kommunerne arbejde med særligt dyre enkeltsager?

KL og Komponent har sammen med 50 kommuner afdækket forskellige karakteristika omkring botilbudssager, der koster over 2 mio. kr. årligt i efteråret 2022. Nu er det tid til sammen at blive klogere på, hvad denne fælles og kommunespecifikke viden giver af handlemuligheder.

Komponent og KL indbyder nu derfor alle kommuner til en temadag. Målgruppen for temadagene er kommunale socialchefer, ledere af myndighedsfunktioner og udførere, teamledere, fagkoordinatorer og specialkonsulenter

Formålet med dagen er, at deltagerne med afsæt i kortlægningen og egen viden og praksis kan få inspiration til at arbejde med styring og kvalitetsudvikling i de svære sager, så borgernes trivsel øges og udgifterne falder eller stabiliseres.

På dagen vil du bl.a. kunne høre følgende oplæg:

  • Oplæg fra Brønderslev Kommune, som i 2022 er lykkedes med at bruge cirka 20 millioner kroner MINDRE end først budgetteret på det specialiserede socialområde, takket være en målrettet indsats og samarbejde mellem myndighed og udfører
  • Oplæg fra Odense Kommune om, hvordan der kan arbejdes målrettet og pædagogisk med at øge borgernes livskvalitet og mindske borgernes udadreagerende adfærd, bl.a. gennem brug af metoden Low Arousal 2.
  • Oplæg fra Frederikssund Kommune om mulighederne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger i forhold til borgere, der modtager meget dyre tilbud.

 

Hvor og hvornår
Tirsdag den 20. juni 2023

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

 

Tilmelding

 Du kan tilmelde dig via dette link: Temadag om særligt dyre enkeltsager (kl.dk)

×

Log ind