20. januar 2022

Tilmelding til KL's Rusmiddelkonference den 30. marts 2022 er åben

KL' Rusmiddelkonference afholdes på hotel Nyborg Strand den 30. marts 2022. Udsatte rusmiddelbrugere er overrepræsenterede i forhold til ulighed i sundhed, selvom de har multiple somatiske og psykiske lidelser udover rusmiddelafhængighed. Behandlingen af deres sundhedsudfordringer er de seneste 10 år blevet mere effektiv, hvorfor mange lever længere. På trods af dette viser praksis og forskning, at målgruppen af udsatte borgere med en rusmiddelafhængighed går udenom det etableret system, hvilket betyder, at deres lidelser ikke bliver adresseret eller behandlet i tilstrækkelig grad. Udover at dette har betydelige omkostninger for deres livskvalitet, og ikke mindst for samfundet, idet de ældes tidligt og derved også tidligt bliver yderst plejekrævende, betyder det også, at de ikke profiterer optimalt af rusmiddelbehandlingen. Det er blandet denne udfordring KL’s årlige rusmiddelkonference tager op og adresserer. Dette vil ske gennem en række oplæg fra både forskning og praksis.

KL's Rusmiddelkonference den 30. marts 2022

I oplægget Sundhed, omsorg og manglende adgang til hjælp blandt udsatte rusmiddelbrugere vil Lektor Bagga Bjerge, ph.d. Center for Rusmiddelforskning, Institut for Psykologi, kridte banen op og komme ind på, hvem målgruppen er og bl.a. hvordan målgruppen selv opfatter deres egen situation.

Professor Kjeld Andersen, Institut for klinisk alkoholforskning, syddansk universitet, vil i sit oplæg komme ind på, hvorledes det er muligt at integrere sundhedsfremmende initiativer i rusmiddelbehandlingen, samt hvilken effekt det har, i forhold til hjertekarsygdomme hos borgere med en rusmiddelafhængighed.

Fra kommunal side er man også begyndt at intensivere de sundhedsfremmende initiativer. Der er således kommet et større fokus på at sundhedsfremme, som er et vigtigt element for, at den øvrige rusmiddelbehandlingen kan opnå optimal effekt. Endvidere, er der et øget fokus på, og en erkendelse af, at tilbuddene skal være lokalt forankret i rusmiddelcenteret for at sikre, at den størst mulige andel af målgruppen benytter sig af tilbuddene.

Der vil således være konkrete kommunale eksempler på, hvorledes forskellige sundhedsfremmende initiativer integreres i rusmiddelbehandlingen, og at f.eks. Hepatitisprogrammet udrulles nationalt.

Traditionelt afsluttes rusmiddelkonferencen med et oplæg, der forsøger at skue lidt ud i fremtiden. Det afsluttende oplæg i år vil se på, om den traditionelle rusmiddelbehandling, hvor det er den kognitive behandling, der er den dominerende, vil blive erstattet med en ren medicinsk behandling eller med f.eks. psykedeliske stoffer. Dette spændende emne vil blive udfoldet via et forskningsprogram, som allerede er i gang internationalt og på Københavns universitet.

Som bekendt blev tredje modul af misbrugskonferencen 2021 aflyst, idet aftalen om en ny opgave og ansvarsfordeling for borgere med dobbeltdiagnoser ikke var faldet på plads. KL har i den forbindelse tidligere meldt ud, at de deltagere der var tilmeldt konferencen i 2021 vil få en rabat på 500 kr., ved tilmelding af deltager nummer to. Dette tilbud står naturligvis forsat ved sin magt og gælder for rusmiddelkonferencen 2022.

Vi håber, at I finder konferencen interessant. Tilmelding kan ske via nedenstående link:

Se programmet og tilmeld dig KL's Rusmiddelkonference 2022

Se programmet og tilmeld dig KL's Rusmiddelkonference 2022 Tilmeld dig nedenfor

Her

Har du spørgsmål eller ønsker du en uddybning af programmet, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Rafai Atia på 3370 3486 eller via mail raf@kl.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind