31. januar 2022

Ny version af standardkontrakter på det specialiserede voksenområde

Standardkontrakterne på det specialiserede voksenområde er udkommet i en version 1.1, som indeholder rettelser på baggrund af henvendelser fra en række kommuner. Rettelserne omhandler bl.a. opsigelsesvarsler, forsikringsforhold, og dokumentation ang. boligdokument ved § 108 tilbud.

Standardkontrakterne på det specialiserede voksenområde er udkommet i en version 1.1, som indeholder rettelser på baggrund af henvendelser fra en række kommuner

Version 1.1 af standardkontrakterne og den tilhørende vejledning indeholder rettelser i forhold til særligt tre punkter:

  • Opsigelsesvarsler: I forhold til opsigelsesvarsler er det præciseret, at de aftalte opsigelsesvarsler sker under hensyn til borgerens rettigheder jf. gældende lovgivning
  • Forsikringsforhold og ansvar for skader forvoldt af borgere: I forhold til skader forvoldt af borger er teksten præciseret for tilbud efter almenboliglovens § 105.
  • Dokumentation ang. boligdokument ved § 108 tilbud, er det præciseret, at leverandøren er forpligtet til at udarbejde et boligdokument til borgeren
  • Derudover er der sket mindre redaktionelle rettelser og præciseringer

Standardkontrakterne vil blive evalueret i løbet af første halvår 2022 med inddragelse af brugere af standardkontrakterne.

De nye kontraktskabeloner kan findes her Standardkontrakter (kl.dk) samt på rammeaftalernes hjemmesider.

 

 

 

×

Log ind