18. august 2022

Konference om samspillet mellem civilsamfund og kommuner

Samspillet mellem civilsamfund og kommuner er omdrejningspunktet for konferencen Frivillighed 22, der afholdes d. 2. november 2022 i Odense.

Viden og redskaber til at forbedre samarbejdet mellem kommuner/regioner og civilsamfundet

På konferencen, der afholdes i fællesskab af Socialstyrelsen, Komponent og KL, kan du høre om forskellig viden og redskaber til at forbedre samarbejdet mellem kommuner/regioner og civilsamfundet for at styrke frivilligheden som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund.

 

Stigende fokus på samarbejdet mellem det offentligt og civilsamfundet

Der har gennem de seneste år været stadigt stigende fokus på samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund.

I Danmark er der en lang tradition for, at civilsamfundet og den offentlige sektor samarbejder om at løse sociale problemstillinger og gennemføre initiativer til gavn for udsatte borgere. De to sektorer kan noget forskelligt og kan komplementere hinanden.

Samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til kvalitet i velfærden for borgerne, ligesom civilsamfundsaktører såvel som kommunale aktører kan få udbytte af tværgående samarbejder. Civilsamfundet og de frivillige organisationer har en unik rolle som arena for inklusion og deltagelse og bidrager i kraft af denne til at skabe social sammenhængskraft i samfundet.

 

Læs mere om konferencen, se programmet og tilmeld dig her: https://www.komponent.dk/frivillighed

×

Log ind