13. juni 2022

KLSOCIAL 2022 - Sæt X

Sæt kryds i kalenderen d. 23. november, hvor KLSOCIAL 2022 løber af stablen på ODEON i Odense.

KLSOCIAL 2022

På tværs af landets kommuner opleves aktuelt en stigende kompleksitet i opgaveløsningen på socialområde for voksne, og dermed et øget behov for flere og mere specialiserede indsatser. Dette sætter både fagligheden og økonomien under pres. En ny KL-analyse viser bl.a., at den aktuelle udgiftsstigning på det specialiserede socialområde især skyldes, at tilbuddene til de borgere, som bor på botilbud, og som får de mest omfattende tilbud, de seneste år er blevet markant dyrere.

På konferencen zoomes derfor ind på denne stigende kompleksitet, som kommunerne oplever. For hvad dækker kompleksiteten egentlig over? Er borgernes problematikker reelt blevet mere komplekse - eller er det ’systemet’, der har fået sværere ved at rumme dem? Og sidst men ikke mindst: hvordan kan kommunerne fortsat tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet indenfor de eksisterende økonomiske rammer?

KLSOCIAL er målrettet kommunale ledere og medarbejdere på handicap- og/eller psykiatriområdet i både myndighed og drift såvel som politikere, medlemmer af handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer samt øvrige aktører og samarbejdspartnere med interesse for området.


Programmet offentliggøres og der åbnes for tilmelding i august 2022.

×

Log ind