11. november 2022

Bedre hjælp til mennesker med udviklingshandicap og demens

Fem kommuner har bidraget til at udvikle tilgange, metoder og principper i arbejdet med beboere på botilbud, som både har udviklingshandicap og demenssygdom.

Der er er ca. 50.000 danskere med udviklingshandicap. De har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere, og demensen indtræffer tidligt, ofte allerede ved 40-års-alderen. Det kan være svært at kende forskel på demenssymptomerne og de funktionsnedsættelser, som borgerne i forvejen har.

Det er baggrunden for, at Fremfærd har gennemført projektet ”Udviklingshæmning og demens” i 2020-2022. Projektet har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.

Hos medarbejderne har deltagelsen i projektet styrket fagligheden i form af større viden om demens og anvendelse af relevante metoder og tilgange. Det gælder både i forhold til opsporingsarbejdet og i arbejdet med at understøtte trivsel og velvære hos borgere med udviklingshandicap og demens. Fx ved i længere tid at fastholde borgernes færdigheder, selvstændighed og tryghed i hverdagen og i samarbejde med borgere og pårørende at fastholde fokus på livskvalitet og en meningsfuld hverdag.

Gentofte, Kerteminde, Silkeborg, Skive og Vesthimmerlands kommune er gået forrest og har bidraget til at udvikle praksis på området. Københavns Professionshøjskole har stået for kompetenceudvikling af medarbejderne i projektet og SUS har sammen med kommunerne udviklet en indsatsmodel og principper for indsatserne. KL, Socialpædagogerne og FOA har sammen været projektledere for projektet.

Læs mere og download en rapport, der formidler tilgange, metoder og principper her: Bedre hjælp til borgere med udviklingshæmning og demens | VPT

 

På konferencen KL Social 2022 den 23. november 2022 holder Københavns Professionshøjskole og Gentofte Kommune oplæg om, hvordan kommunen kan understøtte og styrke indsatsen til beboere i botilbud med udviklingshandicap og demens.

×

Log ind