03. november 2021

Temadage om brug af resultatdokumentation herunder trivselslinealen i DUBU

KL og KOMBIT afholder to sammenhængende temadage om brug af Resultatdokumentation herunder Trivselslinealen i DUBU

Mere viden

Målet er at skabe mere viden om hvorfor resultatdokumentation styrker sagsbehandlingen af udsatte børn og unge. Endvidere at styrke implementeringen af Trivselslinealen som et instrument til at følge barnets og den unges udvikling og trivsel.

 

Sæt derfor kryds i kalenderen på følgende datoer:

Tid: Tirsdag den 23. november kl.10:00 til kl.12:30

Tid: Tirsdag den 7. december kl. 9.30 til kl.12.30

 

Temadagen afholdes i KL huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Deltagerantal: 30

Pris: 400 kr. pr deltager i alt for begge dage.

 

Temadagene vil blandt andet omhandle:

Hvorfor giver det mening at arbejde med resultatdokumentation?

Hvordan styrker resultatdokumentation faglig styring?

Hvad betyder brugen af resultatdokumentation for den sociale faglighed?

Kan trivselslinealen anvendes i det tværprofessionelle samarbejde med opholdssteder, dagtilbud og skoler og hvordan kommer vi i gang med det?

Temadagene vil også sætte fokus på, hvordan kommunerne kan anvende andre metodetilgange fx FIT sammen med trivselslinealen.

Og ikke mindst vil temadagene byde på prøvehandlinger i brugen af Trivselslinealen.

 

Du vil på temadagene møde:

Lisbeth Munkager, direktør i Progress of Life

Michael Christensen, Lektor - Ph.d. og forskningsfaglig leder, Socialrådgiveruddannelsen

Louise Coeto, seniorkonsulent i KOMBIT

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig og finde program her: https://tilmeld.kl.dk/temadage-om-resultatsdokumentation/conference

Sidste frist for tilmelding: Onsdag den 17. november

×

Log ind