01. marts 2021

Standardkontrakter skal sikre et gnidningsfrit samarbejde

Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Kontrakterne er endvidere udarbejdet i dialog med Selveje Danmark, LOS og Dansk Erhverv.

KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det specialiserede voksenområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

Formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakten er m.a.o. at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

Der findes to kontraktskabeloner. Den ene er målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale område (kommunale og regionale tilbud), og den anden er målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

Standardkontrakter og tilhørende vejledninger kan findes her og på rammeaftalernes hjemmesider. Der vil endvidere blive udarbejdet en standardkontrakt for børne- og ungeområdet, som ventes at være klar til brug medio 2021.

Der vil i løbet af foråret blive afholdt webinarer om standardkontrakter på voksenområdet.