06. oktober 2021

Netværk for konsulenter på det specialiserede socialområde

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters forudsætninger for at agere i spændet mellem politik og praksis på det specialiserede socialområde. Netværket vil give mulighed for at sparring, videndeling og erfaringsudveksling med andre konsulenter på tværs af landets kommuner.

Netværkets formål

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning på det specialiserede socialområde. Fokus er på udviklingen af det specialiserede socialområde og den kommunale konsulents rolle i det komplekse arbejde mellem politik og praksis.

Omdrejningspunktet for netværket er udvikling af det specialiserede socialområde. Dette er et område i vækst, som er under konstant udvikling; mange aktuelle lokalpolitiske og nationale dagsordner præger det specialiserede socialområde.

Dette handler f.eks. om…

 • det stigende antal borgere med behov for hjælp,
 • flere borgere med komplekse behov, som nødvendiggør udvikling af tilbudsviften,
 • øgede krav om tværsektoriel koordinering,
 • utilfredshed fra brugerorganisationer og forældre/pårørende ang. sagsbehandlingen,
 • evalueringen af det specialiserede socialområde,
 • en kommende ti-årsplan for psykiatrien
 • den kommende ”Barnets lov” på baggrund af den politiske aftale om ”Børnene Først”

Gennem oplæg og drøftelser tager vi fat i nogle af de konkrete faglige problemstillinger, der fylder. Samtidig vender vi blikket mod, hvad disse problemstillinger fordrer på den organisatoriske bane, og hvordan vi kan arbejde med det.

En del af programmet på netværksmøderne vil være fastlagt på forhånd med inspirerende oplægsholdere, eksempler fra virkeligheden, samt besøg i ministerier og styrelser. Der vil dog også være tid og rum til at fordybe sig i de forhold og konkrete udfordringer, som I beskæftiger jer med i dagligdagen. Derfor prioriteres det at tilrettelægge netværksmøderne og gruppedrøftelserne ud fra jeres faglige ønsker og behov. 

 

Netværkets rammer

Der vil blive afholdt fire netværksmøder i løbet af forår/ sommer 2022.

 • Første møde: Onsdag d. 9. marts kl. 10.00-16.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
 • Andet møde: Torsdag d. 5. maj kl. 12 – fredag d. 6 maj kl. 12, Comwell Kellers Park, Børkop
 • Tredje møde: Onsdag den 15. juni, Mødecenter Odense
 • Fjerde møde: Onsdag d. 24. august, Lokation følger

Dertil introduceres der, i forbindelse med de fire møder, et digitalt netværksforum (Yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

 

Netværkets målgruppe

Netværket er tiltænkt kommunale konsulenter på det specialiserede socialområde (f.eks. placeret i stab, sekretariat, forvaltning eller i tilbud).

 

Tilmelding

Læs mere om netværket og tilmeld dig her:

×

Log ind