23. april 2021

Ledernetværk inden for børn og unge med funktionsnedsættelser

I ledernetværket kan du kan spejle dine erfaringer i andres og få ny inspiration til faglig ledelse. Det er deltagerne, der sætter dagsordenen og definerer indholdet, så vi sikrer, at der er fokus på deltagernes konkrete udfordringer. På baggrund af korte oplæg udfoldes en vigtig og praksisnær drøftelse om håndtering af udfordringerne.

Landspolitisk er der massivt fokus på kommunernes sagsbehandling på det specialiserede socialområde, ikke mindst i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser. Mange forældre til børn og unge med handicap er i krise og savner mere hjælp og støtte. Samtidig er området præget af en kompleks lovgivning, hvilket fx afspejler sig i, at 60 % af sagerne om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 blev hjemvist eller ændret i 2020 af Ankestyrelsen.

KL, Inge Louv og Komponent inviterer dig til at deltage i et dynamisk ledernetværk for teamledere, faglige konsulenter, faglige koordinatorer og andre, der har et fagligt ansvar på børnehandicapområdet. Der er rum for kvalificeret sparring og udveksling af viden om de mange dilemmaer og socialfaglige og juridiske udfordringer på området. Målet med netværket er at styrke kvalitet i sagsbehandlingen til gavn for børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier.

Er du nysgerrig? Læs mere her.