23. juni 2021

KL Social 2021 – sæt kryds i kalenderen!

Vær med når KL's Handicap- og Psykiatrikonference KLSOCIAL 2021 løber at stablen den 24. november 2021 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.

Konference om aktuelle problemstillinger på socialområdet

På konferencen forventer vi at sætte fokus på aktuelle problemstillinger på socialområdet, herunder retssikkerhed, resultater af den pågående evaluering af det specialiserede socialområde og udfordringerne løsninger i arbejdet komplekse målgrupper, som kræver tværgående og helhedsorienterede indsatser.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Løsningsgalleri – eksempler på god praksis

På KLSOCIAL 2021 vil vi gerne præsentere eksempler på god praksis fra kommunerne i et løsningsgalleri. Formålet er både at inspirere til nytænkning og udvikling af indsatser på tværs af kommuner og at imødegå de mange kritiske fortællinger om kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde. Vi hører meget gerne fra dig, hvis din kommune ønsker at deltage i galleriet. Send os gerne dit forslag på rola@kl.dk, hvis du/I fx har arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, borgerinddragelse, styrkelse af den faglige kvalitet i tilbuddene, helhedsorienteret indsats til borgere med psykiske vanskeligheder, mv.

Vi sender meget mere information om tilmelding, program, oplægsholdere og praktik ud efter sommerferien. Vi forventer, at endelig program offentliggøres og at der åbnes for tilmelding primo september.

Vi glæder os til at se jer!