07. oktober 2021

Inspirationsmøde om det sociale frikort

Sammen med Socialstyrelsen og Social- og Ældreministeriet afholder KL et inspirationsmøde om det sociale frikort den 13. oktober kl. 14.30-16.00. Få svar på jeres spørgsmål om forsøgsordningen og hør om Haderslev og Brøndby kommuners erfaringer med visitationen og vejen til beskæftigel-se. Det sociale frikort er en landsdækkende forsøgsordning, som giver socialt udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden at blive trukket i sociale ydelser. Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at komme i kon-takt med arbejdsmarkedet – og dermed også nye chancer for at deltage i samfundets fællesskaber.

Fokus på gode erfaringer og udfordringer

På inspirationsmødet som er for kommuner, organisationer, institutioner og andre med interesse i ordningen fortæller vi om de muligheder, som forsøgsordningen med det sociale frikort rummer.

 

Der vil være særligt fokus på erfaringsudveksling om anvendelsen og implementeringen af ordningen, og medarbejdere fra Haderslev og Brøndby kommuner, vil give et indblik i, hvordan de selv arbejder med frikortet og deres erfaringer.

 

Mødet afholdes virtuelt, og der kan stilles spørgsmål til kommunerne undervejs.

 

Mødet er det første i en række forskellige inspirationsmøder om det sociale frikort.

 

Praktiske oplysninger

Der er tilmeldingsfrist til mødet tirsdag den 7. oktober 2021, og det er gratis at deltage.

Tilmeld dig inspirationsmødet her: Inspirationsmøde om det sociale frikort (nemtilmeld.dk).

 

Læs mere om det sociale frikort (link til: www.socialtfrikort.dk)

×

Log ind