04. november 2021

Få ledige pladser på KL’s Netværk for konsulenter på det specialiserede socialområde

Med fokus på den kommunale konsulents rolle i arbejdet mellem politik og praksis, giver netværket et rum for sparring, vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af landets kommuner. Tilmeld dig nu, mens der stadig er pladser.

Netværkets formål

Formålet med netværket er at styrke kommunale konsulenters opgaveløsning på det specialiserede socialområde. Fokus i netværket er udvikling af det specialiserede socialområde og den kommunale konsulents rolle i det komplekse arbejde mellem politik og praksis.

 

Fagligt fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde er i forandring. Et stigende antal borgere har behov for socialfaglig hjælp, og der er en øget kompleksitet i borgernes behov og problematikker. Dette forudsætter ikke kun en udvikling af de kommunale tilbud, men stiller også krav til mere tværsektoriel koordinering, til medarbejdernes kompetencer, og til en effektiv organisering.

Jævnligt udtrykkes der fra politisk side kritik af kommunernes arbejde på det specialiserede socialområde, og både pårørende og brugerorganisationer har eksempler på borgere, som oplever ikke at få den hjælp og støtte, de har behov for. Aktuelt er Barnets Lov og en ti-årsplan for psykiatrien på vej. Begge vil få indflydelse på udviklingen af det specialiserede socialområde de kommende år.

På netværksmøderne vil der blive sat fokus på udfordringer som disse. Der vil være inspirerende faglige oplæg, eksempler fra forvaltningen, og besøg i ministerier og styrelser.

I netværket vil der også lægges vægt på vidensdeling, bl.a. i form af gruppedrøftelser med mulighed for at fordybe sig i konkrete udfordringer, som fylder i deltagernes dagligdag. Målet er at tilrettelægge møderne ud fra deltagernes konkrete ønsker og behov.

 

Praktisk om netværkets

Der vil blive afholdt i alt 4 netværksmøder:

  • Første netværksmøde: Onsdag d. 9. marts kl. 10.00-16.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Andet netværksmøde: Torsdag d. 5. maj kl. 12 – fredag d. 6 maj kl. 12, Comwell Kellers Park, Børkop
  • Tredje netværksmøde: Onsdag den 15. juni Lokation følger
  • Fjerde netværksmøde: Onsdag d. 24. august - Lokation følger

I forbindelse med netværket introduceres et digitalt netværksforum (Yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare indbyrdes.

 

Tilmelding

Følg linket for mere information om netværket samt tilmelding.

×

Log ind