26. februar 2020

Temadag om samarbejdet mellem ældre- og voksensocialområdet

Kom d. 28 april 2020 til Temadag på Milling Hotel Park i Middelfart. Fokus vil ligge på samarbejde mellem ældreområdet og det specialiserede voksensocialområde omkring de faglige indsatser til borgere med særlige behov.

Temadag d. 28. april i Middelfart 

Erfaringer fra en del kommuner viser, at der er udfordringer med at få skabt et frugtbart samarbejde mellem ældreområdet og det specialiserede voksensocialområde omkring de faglige indsatser til borgere med særlige behov, fx pga. demens, handicap eller psykiske udfordringer. Det gør det vanskeligt at skabe kvalitet og sammenhæng i løsningerne for borgerne på en effektiv måde.

I 2019 har Ankestyrelsen med principafgørelsen nr. 10-19 om snitfladen mellem servicelovens §§ 83 (personlig og praktisk hjælp) og 85 (socialpædagogisk bistand) sat ekstra fokus på behovet for samarbejde, koordination, arbejdsdeling og vidensdeling mellem kommunens sektorer til gavn for borgerne.

Med det formål at inspirere dig og dine ledelseskolleger til at styrke samarbejdet omkring borgere med særlige behov inviterer KL jer til en temadag, hvor I sammen bliver inspireret og får mulighed for at finde egne og fælles potentialer, som I kan dagsordensætte i egen kommune. Er dine kollegaer optaget til anden side, får du mulighed for drøftelser med andre.

Se foreløbigt program og tilmeld dig her: https://tilmeld.kl.dk/socialtemadag2020/conference.html