02. november 2020

Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet

KL og Danske Handicaporganisationer har i fællesskab afholdt en række webinarer om borgerinddragelse på handicapområdet i januar-februar 2021. Webinarerne er nu tilgængelige på KL Play. Se link nederst på siden.

Samarbejde og tillid skal i centrum på handicapområdet

Kun godt halvdelen af mennesker med handicap oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Det viser tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) fra 2017. Samtidig viser Social- og Indenrigsministeriets seneste Socialpolitiske Redegørelse, at kommunerne hjælper stadigt flere mennesker med handicap, samtidig med at de oplever pressede budgetter.

Det er på den baggrund, at KL og Danske Handicaporganisationer sammen arrangerer en række webinarer om borgerinddragelse på handicapområdet i januar og februar 2021. Her stiller vi spørgsmålene:

  • Kan en styrket borgerinddragelse bane vejen for, at flere mennesker med handicap oplever, at de får den hjælp, de har behov for? 
  • Er det muligt at styrke samarbejdet med mennesker med handicap om sagsbehandlingen og den leverede hjælp i en tid med knappe økonomiske ressourcer?
  • Hvad skal der til for at styrke tilliden mellem mennesker med handicap og kommunen?
  • Hvilke løsninger er allerede afprøvet, og hvad viser resultaterne?

 

Målgruppe

Kommunale og nationale politikere, kommunale medarbejdere på handicapområdet, medlemmer af de kommunale handicapråd, interesseorganisationer og andre mennesker med handicap inde på livet.

Tid og sted

Det første liveevent afholdes d. 11. januar kl. 15:00-16:00.

Det andet liveevent afholdes d. 21. januar kl. 15:00-16:00.

Det tredje liveevent afholdes d. 1. februar kl. 15:00-16:00.

Det fjerde og sidste liveevent afholdes d. 24. februar kl. 14:00-15:00.

Tilmeld dig nedenfor

https://www.tilmeld.dk/borgerinddragelse