13. november 2020

Sådan styrker vi retssikkerheden

Alle borgere skal føle sig trygge i mødet med kommunen. Det er helt afgørende. Men i dag bliver for mange klagesager omgjort. For at sikre retssikkerheden vil kommunerne styrke disse tre områder: borgerinddragelse, kompetenceudvikling og regelforenkling.

Nyt site på kl.dk med informa-tion om retssikkerhed på socialområdet

For at understøtte kommunernes arbejde med god sagsbehandling på socialområdet har KL lanceret et nyt site på kl.dk, hvor vi samler al relevant information om retssikkerhed på socialområdet.

 

På hjemmesiden kan du bl.a. blive klogere på:

  • Fakta om fejl i handicapsager
  • Hvordan kan kommunen forbedre inddragelsen af borgeren?
  • Hvilke muligheder for ledelses- og kompetenceudvikling er der for kommunale ledere og sagsbehandlere på socialområdet?
  • Hvorfor mener KL, at regelforenkling kan styrke retssikkerheden?

Vi vil løbende udbygge siden med relevant indhold.

Læs mere her: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/retssikkerhed/