04. august 2020

Meld dig til Frivillighed 2020

Omdrejningspunktet for den nationale frivilligkonference er samspillet mellem det frivillige engagement og kommuner/regioner. Programmet i år taler ind i de udfordringer og erfaringer, vi har gjort os i lyset af COVID-19. Nøgleordene er solidaritet og frivillighed, samskabelse, partnerskaber og nye demokratiske fællesskaber.

Frivillighed 2020

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, KL og COK inviterer igen til national frivillighedskonference den 30. september 2020 i Odense.

Konferencens hovedformål er at belyse og drøfte udvikling af frivilligheden, som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund. Omdrejningspunktet er samspillet mellem det frivillige engagement og kommuner/regioner.

Vi har sammensat et aktuelt program, der taler ind i de udfordringer og erfaringer, vi alle har gjort os i de sidste mange måneder i lyset af COVID-19. Nøgleordene er solidaritet og frivillighed, samskabelse, partnerskaber og nye demokratiske fællesskaber.

På konferencen præsenterer vi resultaterne af undersøgelsen: 'Solidaritet og frivillighed i coronakrisen', som er lavet i samarbejde mellem Københavns Universitet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Det er den første undersøgelse, der har undersøgt danskernes solidaritet og frivillighed under en krise - mens krisen står på.

Coronakrisen har budt på overraskende meget tværgående samarbejde på stort set alle niveauer og har dermed været med til at styrke samskabelse af offentlig værdi for borgere og samfund. Professor Jacob Torfing besøger konferencen og adresserer dette i sit oplæg om 'Den nye frivillighed' - samskabelse i netværk og partnerskaber.

Unge og frivillighed har fået en særlig plads på årets konference:

Noemi Katznelson og Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning sætter fokus på hhv. mistrivsel blandt unge, også i lyset af COVID-19 og på hvordan nye deltagelses-, og organiseringsformer kan skabe mulighed for, at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

En anden vej ind i fællesskaber for unge er via Fritidspasordningen. Esbjerg Kommune, DGI Sydvest og Red Barnets lokalafdeling i Kolding deler praksiserfaring og anbefalinger til, hvordan man kan styrke samarbejde på tværs af kommune, idrætsliv og sociale organisationer og i fællesskab lykkes med at give børn og unge lige adgang til et aktivt fritidsliv.

Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for netværk og refleksion.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.