07. oktober 2020

Landsindsatsen EN AF OS inviterer fagpersoner på ungeområdet, i socialpsykiatrien og i jobcentre til gratis webinarer om afstigmatisering af psykisk sygdom

Landsindsatsen EN AF OS afholder i november 3 webinarer om afstigmatisering af psykisk sygdom for fagpersoner i kommunerne på ungeområdet, i socialpsykiatrien og jobcentre. Læs mere og tilmeld dig her.

Mandag den 9. november 2020 kl. 13-15 sætter EN AF OS fokus på unge og psykisk mistrivsel

På webinaret får du præsenteret konkrete redskaber til, hvordan du sætter fokus på det, der er svært og det, vi normalt ikke taler om: Hvordan bryder man tavsheden? Hvordan spottes mistrivsel og psykiske problemer? Hvordan taler man om psykiske problemer og sygdom? Hvordan understøttes den gode trivsel – individuelt og i fællesskabet? Derudover vil du bl.a. møde unge EN AF OS-ambassadører, som fortæller om deres personlige erfaringer med at opleve mistrivsel og psykiske problemer.

Læs mere og tilmeld dig her

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 10-12 sætter EN AF OS fokus på socialpsykiatrien, hvor medarbejdere kan få viden om stigmatisering, selvstigmatisering og afstigmatisering

Du møder EN AF OS-ambassadører, der fortæller om deres personlige erfaringer med psykisk sygdom og socialpsykiatrien. Derudover vil EN AF OS præsentere lettilgængelige materialer, der kan bruges i socialpsykiatrien, og som kan være med til at fremme refleksion over kultur og sprog i den daglige praksis, fordi omgangsformen og arbejdspladskulturen har betydning for stigmatisering og selvstigmatisering – både i forhold til brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Læs mere og tilmeld dig her

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 13-15 sætter EN AF OS fokus på jobcentre og mødet med mennesker, som er berørte af psykisk sygdom

Gennem personlige fortællinger fra EN AF OS-ambassadører samt faglige oplæg bliver du præsenteret for let tilgængeligt materiale, der kan inspirere dig i dit arbejde og udvikle dine kompetencer i forhold til at møde mennesker, som har forskellige komplekse, psykiske, sociale eller andre barrierer i tilknytning til deres ledighed. Materialet har fokus på selvstigmatisering samt klassiske situationer og udfordringer i hverdagen, der kan øge opmærksomheden på, hvordan du møder det enkelte menneske, og hvordan holdninger og adfærd utilsigtet og tilsigtet påvirker kulturen og tonen i jobcentret.

Læs mere og tilmeld dig her