29. juni 2020

Konference om Udsatte Børn og Unge 2020 – Ny dato!

KL måtte desværre aflyse konferencen om Udsatte Børn og Unge den 17. marts på grund af Covid-19. Nu er det heldigvis sådan, at Coronaen er på retur, og vi har fået så meget viden og gode retningslinjer, der gør, at vi igen kan afholde konferencen den 5. oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand. Læs mere her og tilmeld dig!

KL afholder derfor konferencen om udsatte børn og unge den 5. oktober med temaet ”Børn og unge i psykisk mistrivsel”

Antallet af børn og unge, der har psykiske vanskeligheder og får en diagnose, er steget de seneste år. KL har derfor sat børn og unge i psykisk mistrivsel på dagsordenen.

Forebyggelse og samarbejde omkring mistrivsel er meget vigtigt, for at børn og unge ikke udvikler psykisk mistrivsel, med fx angst eller depression til følge. Mange børn og unge har desuden en diagnose, de skal have med sig hele livet. Børn og unge med en diagnose har brug for at rammer og indsatser forebygger, at diagnosen ikke bliver til reel sygdom, men ”blot” en del af børn og unges ellers normale liv. Det børnesyn, vi derfor lægger for dagen, har stor betydning for, hvordan vi forebygger og handler på mistrivsel.

Konferencen vil bidrage til flere nuancer og mere viden om børn og unge i og med psykiske mistrivsel

Kom og hør om forskningens perspektiver vedr. fx diagnosers arvelighed, betingelser der skal til, for at børn kan forandre og udvikle deres livsmuligheder. De unges egne perspektiver i et præstationssamfund, og hvordan du konkret kan arbejde med børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Der er naturligvis taget højde for at alt kommer til at foregå inden for de gældende retningslinjer med afstand og afspritning mv., så du/I kan føle jer trygge under opholdet på Nyborg Strand. Det indebærer også at deltagerantallet ikke kan være så højt som tidligere.

Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding er bindende.

Vi ønsker jer alle velkommen!

Læs mere om konferencen og tilmeld dig

Arrangement

Konferencer og messer KL's konference om Udsatte Børn og Unge oktober 2020