09. oktober 2020

Der er nu åbent for tilmelding til KLSOCIAL 2020

Temaet for årets konference er den nære psykiatri – ambitioner, forudsætninger og løsninger.

Kommunerne har ambitioner om at udbygge den nære psykiatri, og flere er godt i gang. Målet er, at mennesker med psykisk sygdom får en kvalificeret og helhedsorienteret indsats i det nære. Men hvad skal der til, hvis ambitionen skal lykkes i stor skala? Og hvad vil det kræve politisk, strategisk, økonomisk og fagligt, når den nære psykiatri skal styrkes og udbygges?

Disse spørgsmål debatterer vi med politikere, forskere og fagfolk på KL’s konference KLSOCIAL 2020, som løber af stablen som live event d. 18. november kl. 9:00-13:30.

Konferencen afvikles virtuelt, så du trygt kan deltage hjemmefra eller sammen med dine kollegaer. Du kan også tilgå hele konferencen i tiden efter d. 18. november, hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Så tænd pc’en, lav en god kop kaffe og deltag i KLSocial2020 virtuelt.

Det endelige program offentliggøres ultimo oktober. Du kan allerede nu tilmelde dig via linket https://tilmeld.kl.dk/KLSOCIAL2020 

Foreløbigt program

Formiddagen byder blandt andet på

  • Dialog mellem medlemmer af KL’s socialudvalg om, hvordan kommunerne kan hjælpe til større livskvalitet hos mennesker med psykiske vanskeligheder.
  • Oplæg ved professor Merete Nordentoft om, hvad det vil kræve, og hvordan forskningen kan hjælpe politikere og praktikere til at prioritere rigtigt, hvis langt flere mennesker skal modtage en effektiv og helhedsorienteret indsats i den nære psykiatri.
  • Oplæg ved direktør Mette Heidemann, Roskilde Kommune, om omlægningen af den kommunale socialpsykiatri til højere grad af recovery-understøttelse og vidensbasering i regi af partnerskabsprojektet om styrket kvalitet i socialpsykiatrien
  • 3 bud fra eksperter fra praksis, der fortæller om deres erfaringer med at skabe forandringer og styrke brugerorienteringen af tilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Eftermiddagen vil blandt andet byde på

  • Debat om den kommende tiårsplan for psykiatrien og centrale organisationer og aktørers ambitioner for udviklingen af indsatserne i det nære.
  • Oplæg fra professor Alain Topor om det sociales betydning for mennesker med psykiske vanskeligheder.