03. april 2020

Gratis online forældretræning til forældre med børn med ADHD eller lignende vanskeligheder i lyset af Covid-19

ADHD-foreningen tilbyder lige nu gratis adgang til online forældretræningsprogrammet KiK Nu!

KiK Nu!

ADHD-foreningen tilbyder lige nu gratis adgang til online forældretræningsprogrammet KiK Nu!, som er rettet mod forældre til børn mellem 3-9 år med ADHD eller lignende vanskeligheder. Baggrunden er den nuværende situation omkring Covid-19, som kan opleves særligt opslidende for familier med børn, der har ADHD.

KiK Nu! er baseret på et dansk forældretræningsprogram med dokumenteret effekt for forældre til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder, hvilket du kan læse mere om på VIVE's hjemmeside. Det har blandt andet vist sig at give mere overskud i familierne, bedre relation mellem forældre og barn samt at gøre forældrene mere sikre på deres forældrerolle. Og det gør en stor og vigtig forskel, også lige nu.

Programmet består af 11 moduler á 20 minutters varighed. Her bliver forældrene blandt andet undervist i:

  • Positiv kommunikation
  • Struktur og faste rammer
  • Ros og anerkendelse
  • Konflikthåndtering og forebyggelse

ADHD-foreningen har åbnet for samtlige moduler, så alle kan tilgå modulerne gratis, og helt selv plukke ud, hvilken viden og hvilke redskaber, de har brug for lige nu. 

Læs mere om KiK Nu! og hvordan man deltager på deres hjemmeside.