23. juni 2020

Et liv med muligheder – mere kvalitet på det sociale område

Hver dag yder medarbejdere, pårørende og frivillige en stor indsats for at hjælpe de mest udsatte og sårbare borgere i Danmark. Det er en indsats, som er helt afgørende for at skabe velfærd for alle. Men der er også store udfordringer. Det specialiserede socialområde er under pres.

Hver dag yder medarbejdere, pårørende og frivillige en stor indsats for at hjælpe de mest udsatte og sårbare borgere i Danmark. Det er en indsats, som er helt afgørende for at skabe velfærd for alle. Men der er også store udfordringer. Det specialiserede socialområde er under pres.

Socialområdet er i konstant udvikling. Der udvikles nye metoder og tilgange, hvor fokus er at styrke borgerens egne ressourcer og livsmuligheder. Der er en stor interesse i at øge kendskabet til virkningsfulde metoder, nye teknologiske muligheder, bedre digitale løsninger og ikke mindst vigtigheden af at inddrage borgeren i planlægning af hjælpen. Det er med til at øge kravene til såvel kommuner som medarbejdere på socialområdet, men bidrager også til at udvide mulighederne for kvalitetsudvikling og øge borgernes livskvalitet.

På tre år er der kommet knap 15.000 flere børn, unge og voksne, der søger hjælp i kommunerne og mange har stadig mere komplekse behov. Borgerne oplever en række udfordringer. Eksempelvis oplever borgere med handicap mindre livskvalitet end resten af befolkningen. Mennesker med psykiske lidelser lever op imod 10 år kortere end resten af befolkningen. Kun godt halvdelen af de udsatte børn og unge får folkeskolens afgangsprøve. Borgere med komplekse problemstillinger oplever manglende sammenhæng i indsatserne, og flere kommuner efterspørger mere viden om virkningsfulde indsatser på det mest specialiserede område.

Se KL og Socialpædagogernes forslag til nye fælles løsninger, der kan styrke kvaliteten på socialområdet.

 

  • PDF

    Et liv med muligheder – mere kvalitet på det sociale område.pdf