12. oktober 2020

Er I DUBU-kommune og vil I arbejde med trivselslinealen som progressionsværktøj?

KL iværksætter sammen med KOMBIT et udviklingsprojekt om Trivselslinealen med start den 11. november.

KOMBIT og KL er optagede af, hvordan kommunerne bedst understøttes i at komme videre eller at komme i gang med at anvende Trivselslinealen og samle erfaringer der kan understøtte udvikling af Trivselslinealen. Trivselslinealen dækker både udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelse. 

Der er ikke mange erfaringer for nuværende, hvorfor projektet også skal være formidlende i forhold til at komme i gang med anvendelse af trivselslinealen.

Projektet afholdes virtuelt sammen med ca. 10 kommuner (efter først til mølle princippet). Det optimale er, at kommunerne deltager med minimum 1 socialrådgiver, eller minimum 1 handicaprådgiver og 1 leder eller teamleder, men i princippet kan mange flere i den enkelte kommune deltage. De første 5 kommuner har allerede meldt sig.

Kommunerne skal forpligte sig til at arbejde med trivselslinealen undervejs mellem møderne, så erfaringer fra arbejdet hjemme i kommunen tages med til møderne og deles med de kommuner, der indgår i projektet.

Praktisk information

Projektet tilrettelægges over 2 møder og et opsamlingsmøde.

De to første møder afholdes den 11. november og den 15. december. Disse møder vil indeholde oplæg, refleksioner og konkret afprøvning.

Det tredje møde afholdes den 26. januar, og vil indeholde opsamling og fælles vidensdeling, heraf viden, der skal videreformidles og samles op til referencegruppe og styregruppe for DUBU. Endvidere viden der kan anvendes til ledelsesinformation samt afføde eventuelle kurser i COK-regi.

Møderne tænkes at have en varighed af ca. 2 timer og det er gratis at deltage.

Tilmelding sker til Rigmor Lond på 33703238 eller mail: ril@kl.dk og Susse Kolster 3373823 eller mail: skl@kl.dk. Hvis du vil vide mere vil vi meget gerne uddybe og du er velkommen til at skrive eller ringe.

I vil få en plan for møderne og projektet tilsendt efter tilmelding.