29. april 2019

Oversigt over typer af boliger hjemløse kan anvises til, samt om der er tilskud i forbindelse med boligen

I forbindelse med arbejdet med en styrkelse af den kommunale indsats overfor hjemløse borgere er der udarbejdet et skema, over boligtyper og muligheden for tilskud. Læs mere og se skemaet her.

Oversigt over boligtyper til hjemløse

I forbindelse med arbejdet med en styrkelse af den kommunale indsats overfor hjemløse borgere er der udarbejdet et skema, der giver et overblik over, hvilke særlige boligtyper der også kan anvendes, og om der kan søges tilskud til etablering af den pågældende type af bolig.

Første skridt er, at kortlægge hvilke muligheder de forskellige boligformer giver. Formålet med kortlægningen er, at gøre opmærksom på de forskellige boligtyper, og at kommunerne i højere grad tager disse boligtyper med i overvejelserne når en hjemløs borgere skal boligplaceres.

KL vil i den forbindelse undersøge kommunernes anvendelse af anvisningsretten for efterfølgende, at komme med nogle anbefalinger i forhold til en mere systematisk brug af anvisningsretten.

Skemaet kan downloades herunder:

  • PDF

    Tabel over typer af boliger til hjemløse