04. oktober 2019

Temadag om styring af overgangen fra barn til voksen for unge med nedsat funktionsevne

Ønsker du at blive klogere på, hvordan din kommune kan få bedre styr på overgangen fra barn til voksen for unge med nedsat funktionsevne? Så tag en kollega under armen, og meld dig sammen med ham/hende til COK, KLK og KL's nye temadag om styring af overgangen fra barn til voksen for unge med nedsat funktionsevne

Få styr på den fælles kultur - på tværs af børne- og voksenområdet

Erfaringer fra en del kommuner viser, at der er udfordringer med at få skabt en fælles faglig forståelse mellem børne- og ungeområdet, voksenområdet, uddannelsessektoren og jobcenteret omkring mål og fremtidsperspektiver for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det gør det vanskeligt at lykkes med at få hjulpet de unge godt i vej i voksenlivet og at styre udgifterne på området.

Derfor inviterer COK, KLK og KL dig til at tage din ledelseskollega eller samarbejdspartner med til en temadag, hvor I sammen bliver inspireret og får mulighed for at sammen at finde egne og fælles potentialer som I kan dagsordensætte i egen kommune. Er dine kollegaer optaget til anden side, får du mulighed for drøftelser med andre.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.cok.dk/styring-overgang-barn-voksen

Læs mere om dagens indhold og tilmeld dig på COK's hjemmeside: Link til temadag