21. november 2019

Ny vejledning til ny honoreringsmodel ’Gennemsnitsmodellen’ på familieplejeområdet

Efter at have afdækket kommunernes erfaringer med forskellige honoreringsmodeller for plejefamilier, udsendte KL den 25. april 2019 et borgmesterbrev til alle kommuner med en vejledende anbefaling af den såkaldte gennemsnitsmodel. Samtidig udsendte KL nogle klare principper for forhandlinger mellem kommuner og plejefamilier. På baggrund af KL’s anbefaling har KL udarbejdet en vejledning til den nye model.

For at skabe de bedste betingelser for børnene og familierne, blev KL og regeringen i økonomiaftalen for 2019 enige om at afdække kommunernes praksis for honorering af plejefamilier.

Afdækningen viste, at erfaringerne i kommuner med gennemsnitsmodellen er positive. Modellen medvirker til at fokus i samarbejdet mellem kommuner og plejefamilier i høj grad rettes mod barnets ressourcer, udvikling og behov for støtte. Derudover giver modellen stabilitet omkring plejefamiliernes indkomst, hvilket mindsker antallet af uoverensstemmelser mellem kommunen og den enkelte plejefamilie.

Afdækningen viste også – dog med en vis usikkerhed – at gennemsnitsmodellen ikke er dyrere end KL’s nuværende honoreringsmodel. Det er imidlertid helt afgørende, at den enkelte kommune tilpasser honoreringsmodellen til de lokale behov og rammer, herunder for eksempel et lokalt tilpasset honoreringsniveau.

På den baggrund anbefalede KL ved borgmesterbrev fra den 25. april 2019 vejledende, at kommunerne benytter gennemsnitsmodellen til honorering af plejefamilier. Det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil overgå til en ny honoreringsmodel, ligesom de kommuner, der vælger at skifte til gennemsnitsmodellen, har mulighed for at tilpasse honoreringsniveauer til den lokale praksis.

På baggrund af KL’s vejledende anbefaling har KL udarbejdet en vejledning, hvor de overordnede retningslinjer for fastsættelsen af honorering i den nye honoreringsmodel ”gennemsnitsmodellen” gennemgås og beskrives. Der er tale om en vejledning, der alene er ment som inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde med gennemsnitsmodellen.

 • PDF

  Vejledning til Gennemsnitsmodellen

 • PDF

  Borgmesterbrev

 • PDF

  Afrapportering på undersøgelse om honorering af familieplejere

 • PDF

  Principper for god forhandlingsadfærd på familieplejeområdet