07. november 2019

Høringssvar fra KL til udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne

Social- og Indenrigsministeriet har den 11. oktober 2019 sendt udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne i høring.

Vejledningen udstedes som følge af, at der, jf. lov nr. 498 af 1. maj 2019, træder nye regler i kraft på botilbudsområdet den 1. januar 2020. Med de nye regler indføres der nye regler om almene plejeboliger og botilbud målrettet unge samt nye bestemmelser om kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger. KL har afgivet et foreløbigt høringssvar den 7. november 2019.

Du kan læse KL's høringssvar her.