19. marts 2019

Fakta om kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde

Kommunerne har det samlede myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar for tilbud til udsatte børn og unge, samt personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. KL har udarbejdet et faktaark som beskriver kommunernes indsatser på det specialiserede socialområde.

Kommunerne leverer specialiseret hjælp til flere

Over 67.000 voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer modtager hjælp.

Fra 2014 til 2017 er der sket en stigning på 12,9 procent i antallet af borgere, der modtager hjælp fra 59.610 til 67.288 personer

Kommunerne driver specialiserede tilbud af høj kvalitet

De sociale institutioner og tilbud vurderes generelt til at have en høj kvalitet

Kvaliteten er stigende

Kommunerne samarbejder i høj grad på tværs om specialiserede tilbud

Kommunerne samarbejder i dag i høj grad om at løse opgaver på det specialiserede socialområde

Over halvdelen af kommunernes udgifter til botilbud anvendes til køb af eksterne tilbud

Der er en stigning i kvalificeret personale

Knap 50.000 kommunale medarbejdere hjælper udsatte børn og unge samt voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer

Der er sket en stigning inden for alle faglærte medarbejdergrupper fra 2013-2017

Kommunerne leverer specialiseret hjælp til alle målgrupper

Kommunerne er den største leverandør af tilbud og institutioner på socialområdet

Kommunerne driver omkring 1500 tilbud på det specialiserede socialområde, mens private driver omkring 1000 tilbud og regionerne driver omkring 60 tilbud