03. maj 2019

Flere kommuner sætter veteranområdet på den politiske dagsorden

32 af landets kommuner har underskrevet en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter om at arbejde aktivt sammen, når en borger og veteran har brug for en særlig indsats. Derudover arbejder 60 kommuner lige nu med de indledende knæbøjninger forud for en samarbejdsaftale.

At flere kommuner underskriver en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter er del af en tendens, hvor veteranområdet har fået sin egen dagsorden, fortæller udviklingskonsulent Louise Lau Justesen fra Veterancentret.

”Vi oplever helt klart, at veteranområdet har fået større kommunal bevågenhed. Tidligere var Veterancentret typisk i dialog med den enkelte sagsbehandler og jobcenterchefen, hvor vi i dag også er inviteret ind i den kommunale direktion eller på borgmesterkontoret,” siger Louise Lau Justesen.

Flere veterankoordinatorer

Veterancentret er den statslige myndighed, som koordinerer Danmarks samlede veteranindsats. Gennem det sidste år har centret udrullet et samarbejdsprojekt 'Fælles om veteraner', som skal understøtte, at den kommunale og statslige indsats går op i en højere enhed.

”Udover arbejdet med vores samarbejdsaftaler ser vi også, at flere og flere kommuner ønsker at formulere en veteranstrategi eller måske har valgt at ansætte en veterankoordinator, der arbejder på tværs af forvaltninger. Faktisk har mere end 40 kommuner valgt at udpege en koordinator eller en nøgleperson, som kan støtte de borgere, som kan have svært ved at navigere i den kommunale forvaltning, ” siger Louise Lau Justesen, der glæder sig over interessen.

En af de kommuner, som for nyligt har underskrevet en samarbejdsaftale er Næstved Kommune. Borgmester Carsten Rasmussen kan se flere fordele ved at bruge Veterancentret som en aktiv partner.

"Det vigtigste er, at der er fokus på veteranerne. Medarbejderne i kommunen kan jo ikke se på folk, der kommer ind ad døren, om de har haft voldsomme oplevelser. De har måske borgere, der er A, B eller C, men her kommer en borger G, som har noget helt andet med i baggagen, og som skal have den helt rigtige indsats," siger Carsten Rasmussen.

Udveksling af erfaringer og viden mellem kommunen og Veterancentret er endnu en styrke ved samarbejdsaftalen, mener han.

"Nu får vi kendskab til hinandens viden. Veterancentret har noget viden, som vi kan bruge, men vi kan også give Veterancentret viden om vores hverdag," siger Carsten Rasmussen.

Fakta:

  • 32 kommuner har valgt at indgå en samarbejdsaftale med Veterancentret siden 1. marts 2018. Derudover har yderligere 28 kommuner siden 1. marts 2018 mødtes med Veterancentret med henblik på at indgå en kommende samarbejdsaftale
  • Veterancentret er en statslig myndighed, der tilbyder behandling, rådgivning og opsøgende støtte til veteraner, der har fysiske eller psykiske skader fra Danmarks internationale missioner.

Kontakt Veterancentret:

Kommunalt og regionalt samarbejde i Veterancentret:          

Udviklingskonsulent Louise Lau Justesen, tlf. 7281 9841

Udviklingskonsulent Jane Christensen, tlf. 7281 9848