18. november 2019

Kommunerne viser vejen - Hør om løsningerne på KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 2019

Kommuner, regioner og civilsamfundet udvikler konstant nye løsninger, for bedre at imødekomme borgernes behov på handicap- og psykiatriområdet. På årets Handicap- og Psykiatrikonference den 20. november 2019 kan du høre om 23 konkrete eksempler

Kommuner tager ansvar for at udvikle nye løsninger

På KL's Handicap- og psykiatrikonference d. 20. november 2019 har vi inviteret repræsentanter fra kommuner, regioner og civilsamfundet til at fortælle om deres tilbud, indsatser, projekter osv., som bidrager til at udvikle handicap- og psykiatriområdet og skabe øget kvalitet i indsatserne til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

På konferencen præsenterer vi et løsningsgalleri, hvor du kan blive klogere på aktuel god praksis i kommunerne og få idéer til, hvordan din egen kommune kan udvikle deres indsatser til voksne mennesker med nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne. Vi præsenterer en bred vifte af initiativer, som både favner myndighedsfunktionen, sociale tilbud og samarbejde med regionen og civilsamfundet.

Se deltagerne i galleriet og programmet for konferencen her