11. december 2019

Kommunerne viser vejen - Genbesøg løsningerne fra KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 2019

Kommuner, regioner og civilsamfundet udvikler konstant nye løsninger, for bedre at imødekomme borgernes behov på handicap- og psykiatriområdet. Nedenfor kan du læse mere om 23 konkrete eksempler, som alle blev præsenteret på årets Handicap- og Psykiatrikonference den 20. november 2019.

Kommuner tager ansvar for at udvikle nye løsninger

På KL's Handicap- og Psykiatrikonference d. 20. november 2019 havde vi inviteret repræsentanter fra kommuner, regioner og civilsamfundet til at fortælle om deres tilbud, indsatser, projekter osv., som bidrager til at udvikle handicap- og psykiatriområdet og skabe øget kvalitet i indsatserne til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

På konferencen præsenterede vi et løsningsgalleri, hvor deltagerne kunne blive klogere på aktuel god praksis i kommunerne og få idéer til, hvordan deres egen kommune kan udvikle deres indsatser til voksne mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der blev præsenteret en bred vifte af initiativer på konferencen, som både favnede myndighedsfunktionen, sociale tilbud og samarbejde med regionen og civilsamfundet.

Deltagerne i løsningsgalleriet

Vi har her samlet en liste med alle de spændende og lærerige initiativer fra konferencen.

Du kan læse om hvert enkelt initiativ ved at klikke på linket i boksen herunder (link til PDF)

 • PDF

  1. Aalborg Kommune - Digital samskabelse på handicapområdet

 • PDF

  2. Københavns Kommune og Københavns Professionshøjskole - Uddannelse i pårørendesamarbejde

 • PDF

  3. Sønderborg Kommune - Med På Holdet – Integration af voksne udviklingshæmmede i almene idrætsforeninger

 • PDF

  4. Ringsted Kommune - Café Ingeborg – En kommunal socialgastronomisk virksomhed

 • PDF

  5. Odder Kommune - Samskabelse mellem udfører og myndighed skaber handling

 • PDF

  6. Frederikshavn Kommune - ‘Frisk I Naturen’ – Et naturtilbud til borgere i social- og behandlingspsykiatrien

 • PDF

  7. Ikast-Brande Kommune og Landsforeningen LEV - LEV-venner i Ikast-Brande

 • PDF

  8. Hillerød Kommune - Fremtidens Boformer – Implementering af tværfagligt arbejde om borgerens dagligdag

 • PDF

  9. Kalundborg Kommune - Fælles sprog og fundament giver helhedsorienteret indsats

 • PDF

  10. Autisme Center Vestsjælland, Slagelse Kommune og Professionshøjskolen Absalon - Faglig udvikling som praksisnær organisatorisk anliggende

 • PDF

  11. Outsideren - Med på medborgerskab – Aktiv medvirken som vej til recovery og medborgerskab

 • PDF

  12. Slagelse Kommune - FOKUS – 16 ugers læringsrejse forebygger behov for støtte

 • PDF

  13. Ringkøbing-Skjern Kommune - Vendepunktet – Tidlig og forebyggende indsats

 • PDF

  14. Randers Kommune - Erfaringskompetence og peerfaglighed – ressourcerne i levede erfaringer

 • PDF

  15. Aarhus Kommune og Region Midt - Psykiatriens Hus

 • PDF

  16. Aarhus Kommune - Generationernes Hus - Hvor mennesker mødes på tværs af generationer og livssituationer

 • PDF

  17. Aalborg Kommune - Borgerens stemme og drømme(job)

 • PDF

  18. Horsens Kommune - Mestringsenheden – Én samlet indgang for mennesker med nedsat funktionsevne

 • PDF

  19. Horsens Kommune - Åben Dialog – Når tvivlen er en positiv medspiller

 • PDF

  20. Viborg Kommune og Dansk Selskab For Patientsikkerhed - Medicinfejl på botilbud kan forebygges – Gode resultater fra ‘I sikre hænder’

 • PDF

  21. Skanderborg Kommune - Er psykiatriske brobyggere mellem region og kommune vejen frem

 • PDF

  22. Aalborg Kommune - Styrket borgerkontakt

 • PDF

  23. ADHD-foreningen - Mening & Mestring; Mestringsforløb for unge og voksne med ADHD og ADD