18. februar 2019

Konferencedage om målrettede sociale indsatser gennem hele livet

KLK inviterer til konferencen ”Myndighed med Momentum – målrettede sociale indsatser gennem hele livet”. Vi afholder to konferencedage i streg - én dag med fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, og én dag med fokus på det specialiserede voksenområde.

KLK slår igen i år dørene op for konferencen ”Myndighed med Momentum – målrettede sociale indsatser gennem hele livet” på de specialiserede socialområder. Sidste år var så stor en succes, at vi i år har valgt at udvide konceptet og afholde to konferencedage i streg - én dag med fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, og én dag med fokus på det specialiserede voksenområde.

Vi samler konferencerne under titlen ”Myndighed med momentum 2019 – målrettede sociale indsatser gennem hele livet”. Konferencerne afholdes i KL-huset d. 19. og 20. august 2019. Formålet med at afholde konferencerne i forlængelse af hinanden er netop, at vi så i fællesskab kan kigge på, hvordan man udøver myndighed med momentum og skaber målrettede sociale indsatser igennem hele en borgers liv.

Det betyder, at vi går kronologisk til værks og ser på, hvad man kan gøre helt tidligt i et barns liv, og vi slutter af med at se på, hvilke tilbudsformer man kan arbejde med på voksenområdet med fokus på, at den enkelte borger kan komme sig.

Fra barn til voksen - én sammenhængende indsats.

På den første dag fokuserer vi på børne- og ungeområdet, mens vi på dag nummer to fokuserer på voksenområdet.

På førstedagen stiller vi bl.a. skarpt på:

  • Hvordan man kan arbejde med tidlig opsporing og indsats tidligt i livet
  • Hvordan man kan bruge data aktivt i forebyggelsesarbejdet
  • Hvordan man med fordel kan styrke de hjemmebaserede foranstaltninger tættere på familien med det formål at få færre anbringelser
  • Hvilke udfordringer der kan være knyttet til anbragte børn i deres voksenliv
  • Hvordan man kan arbejde med det lange lys i sagsbehandlingen for udsatte børn og unge.

På anden dagen sætter vi fokus på det specialiserede voksenområde. Her vil vi sætte fokus på overgangene fra ung til voksen og kigge nærmere på:

  • Hvordan man kan arbejde med tidlig opsporing blandt gråzoneunge/sårbare og ukendte unge
  • Hvordan man med rettidige indsatser kan styrke overgangen for unge, der kommer fra børneområdet
  • Hvordan man med dataunderstøttelse og tæt samarbejde mellem udfører og myndighed generelt kan styrke den socialfaglige praksis
  • Forskellige trends inden for fremtidens tilbudsvifte.

Prisen er 1.950 pr. konferencedag. Hvis du tilmelder dig begge dage, er prisen 3.500 kr.

Konferencerne afholdes i KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Se programmet og tilmeld dig her.