28. februar 2019

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 - Der er nu åbnet for tilmelding!

Så er der åbnet op for tilmelding til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum. Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center og titlen for årets konference er "Sundhed er noget vi skaber sammen".

I år stilles der skarpt på nogle af de temaer på sundhedsområdet, som alle kommuner skal forholde sig til nu og fremadrettet. Borgernes sundhed er også afgørende i forhold til andre kommunale velfærdsområder, herunder ikke mindst socialområdet.

Samtidig er social- og sundhedsområdet ikke et område, som kommunerne eller andre aktører kan løfte alene. Den enkelte borger, civilsamfundet, virk­somheder og offentlige sektorer må løfte sammen, hvis vi skal lykkes med at håndtere de komplekse problemstillinger, som fx ulighed i sundhed. Men hvordan gør vi det?

 

TILMELDING 

Se programmet og tilmeld dig på http://tilmeld.kl.dk/forum2019.

I 2018 deltog 1.300 kommunalpolitikere og embedsmænd i kon­fe­ren­cen. Desuden deltog gæster fra ministerier, private virksomheder og organi­satio­ner m.v.

I programmet sættes der bl.a. fokus på følgende temaer: 

 • Hvordan laver vi sundhedstilbud til de mest udsatte?
  Socialt udsatte og borgere med psykiske problemer lever markant kortere og har dårlige sundhedstilstand. Samtidig viser forskningen, at gruppen har mindre adgang til sundhedstilbud og behandling. Så hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen, der også er gearet til de socialt udsatte borgere?
 • Kommunale samarbejder på sundhedsområdet
  Kommunerne vil fremadrettet blive mødt af fortsat flere kvalitetskrav på sund­hedsområdet. Hør hvilke kvalitetskrav, der vil komme, og hvordan kan kom­munerne lave velfungerende samarbejder?
 • Forebyggelse med fokus på børn og ungeFortsat flere unge har dårlig trivsel og dårlig mental sundhed – hvad er år­sagerne, og hvad kan gøres for at vende udviklingen?
  Et ungepanel debatterer, hvad de unge selv finder vigtigt at sætte fokus på, samt hvordan man kan lave effektive forebyggelsesindsatser til unge. Et fokus på forebyggelse i barnets første år kan have positive effekter i et livs­perspektiv. Hvorfor er det vigtigt, og hvad kan kommunerne gøre?
 • Dilemmaer i nye behandlingsmuligheder og prioriteringer
  Den teknologiske udvikling skaber nye behandlings- og diagnosemuligheder, eksempelvis via genteknologi. Hvad er perspektiverne for de nye muligheder, og hvilke etiske og prioriteringsmæssige dilemmaer skaber de nye mulig­heder nu og fremadrettet?
 • Politiske møder
  K
  L's Socialudvalg samt KL's Sundheds- og Ældreudvalg inviterer undervejs til politiske workshops med de politiske deltagere fra kommunerne. Udvalgene ønsker at drøfte udvalgenes fokusområder, og hvordan KL og kommuner sammen kan sætte dagsordenen på henholdsvis socialområdet samt sund­heds- og ældreområdet.

Desuden vil programmet rumme en række inspirerende indslag og oplæg, herunder en række konkrete kommunale eksempler, samt muligheden for at vælge sig ind på en række temamøder.