03. september 2019

Hvor skal behandlingen af borgere med både et rusmiddelproblem og en psykisk lidelse ligge?

KL’s Rusmiddelkonference sætter fokus på sammenhængende forløb for især de dobbeltbelastede, som fortsat er en stor udfordring både for de kommunale behandlingstilbud og den regionale psykiatri.

KL’s Rusmiddelkonference finder sted lige om lidt – tirsdag den 8. oktober på Hotel Nyborg Strand

Hvem har ansvaret for borgere med både en psykisk lidelse og et rusmiddelproblem? Det spørgsmål har været diskuteret i rigtig mange år uden at der er fundet en løsningsmodel, som gavner borgeren. Der er derfor behov for at se på løsningsmodeller, der er til gavn for borgeren samtidigt med, at både de kommunale rusmiddeltilbud og den regionale psykiatri kan implementere den.

I Norge har der været den samme diskussion, og der er der gennemført en opgave- og ansvarsfordeling på området. På konferencen vil vi høre om den model, som er valgt og de foreløbige (gode) erfaringer.

For at kunne relatere diskussionen til en dansk kontekst, er der inviteret både regionale og kommunale repræsentanter, der ud fra deres perspektiv kommer med hver deres bud på løsninger. Temaet rundes af med en debat mellem de forskellige oplægsholdere.

Udsatte familier, og særligt børn i alkoholfamilier, er et andet område, hvor kommunerne bliver udfordret. Der har været talt meget om en helhedsorienteret og koordineret indsats over for disse familier. Spørgsmålet er: Hvad kommer der ud af denne tilgang?

Faaborg-Midtfyn og Helsingør er to af de kommuner, der har erfaringer med massiv helhedsorienteret og koordineret tilgang. På konferencen vil vi høre om deres erfaringer og resultater, især ud fra et borgerperspektiv.

Ulighed i sundhed for udsatte grupper kommer mere og mere i fokus, og de kommunale rusmiddelcentre vil få en større rolle i forhold til denne opgave. På konferencen vil vi få konkrete bud fra både borgere og forskellige aktører på, hvordan de kommunale rusmiddelcentre kan hjælpe denne målgruppe til en bedre sundhed.

Læs mere om KL's Rusmiddelkonference 2019, se hele programmet og tilmeld dig her.

Det bliver en spændende dag.
Vi glæder os til at byde jer alle velkommen.