06. maj 2019

Fremfærd – Konference om Fremtidens Boformer - der er stadig ledige pladser!

Bliv klogere på, hvad der skal til for at løfte kvaliteten i fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, og kom til Socialpædagogerne og KL's konference om resultater fra projekt "Fremfærd - Fremtidens Boformer" den 11. juni. Du kan også læse mere og se film om praksis og anbefalinger på projektets nye hjemmeside.

Arrangement

Konferencer og messer Fremfærd – Konference om Fremtidens Boformer

Kom til konference og få inspiration til hvordan du kan udvikle kvaliteten i indsatserne til borgere med omfattende funktionsnedsættelser i botilbud.

Fremfærd – Konference om Fremtidens Boforme

I projektet "Fremtidens Boformer" har Fremfærd sat fokus på forudsætninger for at levere kvalitet i indsatsen i boformer til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. 

Om Fremfærd

Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

Du kan læse mere om, hvad Fremfærd er her.

I projektet er god praksis i boformer for personer med omfattende funktionsnedsættelser beskrevet. Der er udarbejdet anbefalinger og implementeringsguides, som kan bruges af alle andre boformer, som ønsker at arbejde med at udvikle kvaliteten i deres indsatser.

På konferencen vil du kunne møde repræsentanter fra de botilbud, der har deltaget.  Du vil også kunne høre oplæg fra en forsker, en etnolog, Styrelsen for Patientsikkerhed m.fl. om, hvad der skal til for at skabe god kvalitet i fremtidens sociale boformer.

Den 1. maj blev en ny hjemmeside for projektet offentliggjort. Der kan du læse mere om anbefalinger til og beskrivelser af praksisformer, der kan levere kvalitet i botilbuddene. Praksisformerne handler blandt andet om, hvordan man på botilbuddene kan arbejde med trivselsplaner, mental sundhed, integration af borgerne i lokalsamfundet, eller hvordan man finder frem til borgernes håb og drømme.

Læs mere om projektet og deltagende botilbud her.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er ledere og medarbejdere, der arbejder i/med boformer for personer med omfattende funktionsnedsættelser, medarbejdere i kommunernes myndighedsfunktion, medlemmer af de kommunale handicapråd, medlemmer af handicaporganisationer, kommunalpolitikere, m.fl.

Pris

650 kr. inkl. moms

Tid og sted

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 9-16.

Odeon,

Odeons Kvarter 1,

5000 Odense C.

Program

Se programmet for konferencen her.