05. august 2019

KL foreslår ændring af sundhedslovens regler om dækning af udgifter til respirationshjælp under ferier

KL foreslår, at reglerne i sundhedsloven ændres, så regionerne får hjemmel til at dække deres andel af de afledte merudgifter til respirationshjælp i forbindelse med ferieophold udenfor hjemmet for børn, unge og voksne med kronisk respirationsinsufficiens, svarende til, at kommunerne i dag dækker deres andel af de afledte merudgifter efter serviceloven.

KL foreslår regler ændret, så personer med respirationshjælp kan få dækket ekstra udgifter under ferier

KL har sendt et brev til Sundheds- og Ældreministeriet. KL foreslår, at der indføres hjemmel i sundhedsloven til, at regionerne dækker deres andel af de afledte merudgifter til respirationshjælp i forbindelse med ferieophold udenfor hjemmet for børn, unge og voksne med kronisk respirationsinsufficiens, svarende til, at kommunerne i dag dækker deres andel af de afledte merudgifter efter serviceloven. KL forventer naturligvis, at regionerne kompenseres økonomisk efter gældende principper, hvis det besluttes at ændre regelsættet.

Børn, unge og voksne, der modtager hjælp til respirationsbehandling fra regionen sammen med hjælp efter serviceloven fra kommunen, kan efter de gældende regler ikke modtage støtte til at dække regionens andel af de afledte merudgifter, der er forbundet med, at respirationshjælpere skal med på ferier.

Det betyder i praksis, at personer der modtager respirationsbehandling ikke kan rejse på ferie, med mindre de selv betaler regionens andel af ekstraudgifterne til hjælperne under ferier, fx hjælpernes transportomkostninger, kost og logi samt rådighedsløn.