05. august 2019

KL foreslår ændring af reglerne om merudgiftsydelse til familier til børn med handicap

KL foreslår, at servicelovens regler ændres, så det bliver muligt for kommunen at dække enkeltstående merudgifter over minimumsbeløbet til berettigede familier ved én samlet udbetaling, også selvom familien ikke i forvejen modtager et månedligt beløb. Formålet med regelændringen er, at familier ikke tvinges til at lægge ud, hvilket kan være umuligt for økonomisk vanskeligt stillede familier.

KL foreslår ændring af regler om merudgifter, så økonomisk vanskeligt stillede familier ikke risikerer at kommer i klemme

KL har sendt et brev til Social- og Indenrigsministeriet. KL foreslår, at servicelovens regler ændres, så det bliver muligt for kommunen at dække enkeltstående merudgifter over minimumsbeløbet til berettigede familier ved én samlet udbetaling, også selvom familien ikke i forvejen modtager et månedligt beløb. Formålet med regelændringen er, at familien ikke tvinges til at lægge ud, hvilket kan være umuligt for økonomisk vanskeligt stillede familier.

Som reglerne er i dag skal en familie i forvejen modtage en fast månedlig ydelse for at kunne få dækket større enkeltstående merudgifter. Hvis familien er berettiget til hjælp, men kun har en enkeltstående større merudgift, de har brug for at få dækket, skal kommunen jf. de i dag gældende regler udbetale beløbet fordelt på tolv månedlige rater.

KL's forslag vil set over en 12-måneders periode være udgiftsneutralt for kommunen, da kommunen samlet set vil have samme udgifter som hidtil, uanset om merudgiften ydes som én enkeltstående udbetaling eller over en 12-måneders periode.