18. september 2019

Formanden er afgørende for kommunalt ejede selskaber

Bestyrelsesformanden er afgørende for bestyrelsesarbejdet – både i og uden for bestyrelseslokalet – og for samspillet med selskabernes ledelse.

Derfor har KL sammen med CBS-Bestyrelsesuddannelserne taget initiativ til et intensivt forløb for formanden og den adm. direktør i kommunalt ejede selskaber.

Sekretariatschef i KL, Solvejg Schulz-Jakobsen, siger om initiativet:

"Når KL er gået sammen med CBS-Bestyrelsesuddannelserne om at udbyde dette forløb, skal det ses i lyset af de stigende krav til selskaberne om fx forsyningssikkerhed, klima- og miljøstrategier og selskabets samfundsansvar, som stiller store krav til formandens indsigt, ledelseskraft og ansvar."

Om forløbet siger Solvejg Schulz-Jakobsen videre:

"Som bestyrelsesformand får man på forløbet mulighed for at sparre med andre formænd om centrale dilemmaer i kommunalt ejede selskaber. Det giver mulighed for at udvikle sig som bestyrelsesleder og som bindeled til direktionen."

Selskabets adm. direktør får mulighed for at få en dybere indsigt i formandens forskellige roller og opgaver og dermed et endnu bedre grundlag for samspillet med formanden og for at understøtte formandens arbejde.

Der er oprettet to forløb:

  • Den 12.-13. november 2019 (Aarhus)
  • Den 18.-19. november 2019 (København).

Læs mere om forløbet og tilmeld dig her.