26. april 2021

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2021

Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt af tjenestemandspension pr. 1. april 2021.

Regulering af tjenestemandspension

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

×

Log ind