14. september 2020

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2020

Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt pr. 1. oktober 2020.

Regulering af tjenestemandspension

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.