13. januar 2020

Nye EU-regler på vej på det arbejdsretlige område

EU har vedtaget tre direktiver på det arbejdsretlige område: Direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i EU (arbejdsvilkårsdirektivet), Direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet) og Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (whistleblowerdirektivet).

De tre direktiver på det arbejdsretlige område

Arbejdsvilkårsdirektivet

Direktivet indeholder en række ændringer af bl.a. anvendelsesområdet, minimumsrettigheder og oplysningspligt. KL deltager i arbejdet med implementering af direktivet i dansk ret i Beskæftigelsesministeriet. Der skal bl.a. foretages en vurdering af muligheden for implementering via kollektiv overenskomst. Implementeringsfristen er august 2022.

Spørgsmål vedr. arbejdsvilkårsdirektivet kan rettes til: Gert Højby, geh@kl.dk eller Inge Fløe Buhl, ifb@kl.dk

Whistleblowerdirektivet

Direktivet indeholder bl.a. en pligt for kommunerne til at etablere en whistleblowerordning. Direktivet får administrative og økonomiske konsekvenser for kommunerne. Der er en række bestemmelser i direktivet, som skal afklares ifm. implementeringen i dansk ret. KL deltager i arbejdet med implementeringen i Justitsministeriet. Implementeringsfristen er oktober 2021.

Spørgsmål vedr. whistleblowerdirektivet kan rettes til: Inge Fløe Buhl, ifb@kl.dk

Orlovsdirektivet

Direktivet skal bidrage til at forbedre adgangen til ordninger for opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv, såsom orlov og fleksible arbejdsordninger og fremme mænds anvendelse heraf. KL deltager i implementeringen af direktivet i Beskæftigelsesministeriet, hvor der skal foretages en vurdering af muligheden for implementering via kollektiv overenskomst. Implementeringsfrist for hovedparten af direktivet er august 2022 og for en mindre del af direktivet august 2024.

Spørgsmål vedr. orlovsdirektivet kan rettes til: Mai Dalgaard, mape@kl.dk eller Ida Chidekel, idch@kl.dk

KL vil i relevant omfang orientere om implementering af direktiverne på Yammer.