12. marts 2020

Medarbejdere kan have krav på efterbetaling af løn efter lønfejl

Principiel dom slår fast, at medarbejdere kan have krav på efterbetaling af løn i op til 10 år fra en lønfejl opdages.

Forældelse af lønkrav

Arbejdsretten fandt i en dom afsagt den 19. december 2019, at en omsorg- og pædagogmedhjælpers lønkrav ikke var forældet efter den sædvanlige forældelsesregel på 5 år.

Forældelsen af lønkravet var suspenderet, fordi medarbejderen ikke havde opdaget og heller ikke burde have opdaget lønfejlen. Retten bestemte derfor, at kommunen skulle efterbetale løn for en periode på 8 år.

Læs KL's anbefalinger i bilaget.

  • PDF

    Udmelding i forbindelse med Arbejdsrettens dom af 19. december 2019.pdf