29. august 2019

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2019

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

Reguleringsprocent

Reguleringsprocenten er uændret pr. 1. oktober 2019, dog ændres grundbeløbet på trin 11-19 (kroneforhøjelse) pr. 1. april 2019, jf. det generelle forlig punkt 1.5.