25. november 2019

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. januar 2020

Regulering af tjenestemandspension og efterindtægt af tjenestemandspension pr. 1. januar 2020.

Regulering af tjenestemandspension

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder
opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.