19. december 2019

Jura og EU's kursuskatalog 2020

Sammen med COK udbyder KL, jura og EU igen i 2020 et bredt og aktuelt kursusprogram for kommunale ledere og medarbejdere, som har brug for nyeste viden om kommunaljura, databeskyttelse, personalejura og arbejdsret.

Kommunaljura

Igen i år udbyder vi et kursus i tre moduler for medarbejdere, der vil være endnu bedre til at yde kompetent og kvalificeret rådgivning i kommunalretslige spørgsmål. Vi udbyder herudover en bred vifte af relevante kurser om kommunaljuridiske emner som fx forvaltningsret, kommunalfuldmagten, politikerbetjening, aktindsigt og vederlagsreglerne.

Databeskyttelse

Vi har opdateret vores tilbud af kurser om Persondata og GDPR og tilbyder i 2020 bl.a. et grundkursus i GDPR, kursus om de registreredes rettigheder for medarbejdere, der har behov for ekspertviden, kursus om udveksling og videregivelse af oplysninger samt kursus i behandling af medarbejdernes personoplysninger.

Personalejura og arbejdsret

Igen i år tilbyder vi en række af vores populære kurser om personalejura og arbejdsret herunder kurserne om håndtering af særlige ansættelser, om regler og praksis for tillidsrepræsentanter, elevers retslige forhold, væsentlige vilkårsændringer, kursus om lønkrav, efterbetaling, tilbagesøgning og forældelse. Hertil kommer vores 3 dages grundkursus i løn og personale og vores grundkursus i tjenestemandspension.

Bemærk, at alle kurser kan hentes hjem til egen kommune som et lokalt forløb, og at vi endvidere udbyder en række kurser, som kun udbydes til lokale forløb. Der drejer sig om kurserne: Personalejura for kommunale ledere, håndtering af sygefravær for kommunale ledere, Juridisk ABC for ledere i folkeskolen, Databeskyttelse for hele kommunen samt skriv bedre dagsordner.

Vi glæder os til at se jer på vores kurser.