20. august 2019

Har du styr på reglerne for atypiske ansættelser?

Hvis ikke kan du melde dig til kurset om håndtering af særlige ansættelsesformer.

Hvad gennemgår vi?

Vi gennemgår regler og praksis for de særlige ansættelsesformer, der typisk giver udfordringer for kommunerne, herunder selvudpegede hjemmehjælpere efter servicelovens § 94, borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95-96 samt støtte-/kontaktpersoner, handicapledsagere, og plejefamilier i henhold til serviceloven. Endvidere gennemgås reglerne om ansættelser efter seniorjobloven og beskæftigelsesloven, herunder fleksjob og løntilskudsjob.

Hvor og hvornår

Den 1. oktober 2019 i København kl. 09.00 – 16.00 og

den 3. oktober 2019 i Aarhus kl. 09.00 – 16.00.

Pris

Kr. 3.450,00 + moms.

Beløbet dækker forplejning, undervisning og kursusmaterialer.

Tilmelding

https://www.cok.dk/handtering-saerlige-ansaettelser

Undervisere

Chefkonsulent Gert Højby

Specialkonsulent Jakob Martin Lemke