20. august 2019

Fortolkning af bestemmelser om organisationshøring ved bortvisning

Den 30. april 2019 slog Arbejdsretten fast, at bortvisningssager på det kommunale område skal behandles i afskedigelsesnævn.

Hvilken betydning har dommen

Flere kommuner har i forlængelse af Arbejdsrettens dom spurgt KL, hvilken betydning dommen har for bortvisninger på lærer- og pædagogområdet - særligt i relation til reglerne om organisationshøring.

Vi har lavet vedhæftede notat, som indeholder dels KL's fortolkning af bestemmelserne om organisationshøring og dels anbefalinger til, hvordan man som kommunal arbejdsgiver skal forholde sig, når en medarbejder, der er omfattet af en overenskomst med høringsbestemmelser, skal bortvises.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til KL's kontor: Jura og EU 3370 3370.

  • PDF

    Fortolkning af bestemmelser om organisationshøring ved bortvisning (1).pdf